قطعه ادبی فرصتی برای زندگی | عاشقانه ها

شاهین مارس 19, 2020 43 بدون دیدگاه

عاشقانه ها

اگر پروردگار برای لحظه‌ای فراموش می‌کرد که من عروسکی کهنه‌ام و به من تکه‌ای زندگی می‌بخشید احتمالاً هر فکری را بر زبان نمی‌آوردم، اما به هر چه بر زبان می‌آوردم فکر می‌کردم. به هر چیز نه به دلیل قیمت مادی‌اش که به خاطر مفهومی که دارد بها می‌دادم.  کمتر می‌خوابیدم و بیشتر خیال‌پردازی می‌کردم، زیرا می‌دانم هر دقیقه که... بیشتر بخوانید »

قطعه ادبی حرف‌هایی برای نگفتن | عاشقانه ها

خاطره مارس 19, 2020 50 بدون دیدگاه

عاشقانه ها

حرف‌هایی برای نگفتن حرف‌هایی هست‌ برای گفتن که اگر گوشی نبود نمی‌گوییم.. و حرف‌هایی هست برای نگفتن، حرف‌هایی که هرگز‌ سر‌ به ابتذال گفتن فرود نمی‌آورند. حرف‌های شگفت، زیبا و اهورایی همین‌هایند و سرمایه ماورایی هرکس به اندازه حرف‌هایی است که برای نگفتن دارد،  حرف‌های بی‌تاب و طاقت‌فرسا، که هم‌چون زبانه‌های بی‌قرار آتش‌اند و کلماتش هر یک انفجاری... بیشتر بخوانید »

قطعه ادبی عشق و زندگی | عاشقانه ها

خاطره مارس 19, 2020 27 بدون دیدگاه

عاشقانه ها

عشق و زندگی هر لحظه را به گونه‌ای زندگی کن که گویی واپسین لحظه است و کسی چه می‌داند؟ شاید آخرین لحظه باشد.عشق، نخستین گام به سوی ملکوت است و تسلیم، آخرین آن؛ آری تمام سفر دو گام بیش نیست. زندگی را تنها زمانی می‌شناسی که آماده سفر به ناشناخته شوی.اگر به شناخته چنگ بزنی، به... بیشتر بخوانید »

قطعه ادبی عشق و دوست داشتن | عاشقانه ها

خاطره مارس 19, 2020 42 بدون دیدگاه

عاشقانه ها

عشق و دوست داشتن دوست داشتن، عشق و اردات و ایمان دو روح آشنای خویشاوند است.دو انسانی که جز آن خمیره‌ی صمیمی و ناب و منزهی که منِ انسانی خالص هر کسی را می‌سازد،هیچ مصلحتی و ضرورتی آنان را به یکدیگر نمی‌پیوندد. پیوندی که نه طبیعت، نه خلقت، بلکه تنهایی میان دو تنهای خویشاوند، بسته است. دوست داشتن... بیشتر بخوانید »